Mindfulnesstrainingen

De eerstvolgende cliënt-training op Mindfulness gebaseerde Cognitieve Therapie begint op een nog vast te stellen datum in onderling overleg.

Het traject bestaat uit vier groepsbijeenkomsten.

Gedurende het trainingsprogramma moet rekening gehouden worden met ongeveer half uur per dag voor het doen van oefeningen.
Het programma kan leiden tot een radicaal andere houding ten opzichte van gedachten (piekeren), emoties en fysieke gewaarwordingen.
Dat leidt meestal tot verlichting van klachten.
De ervaring leert dat door het consequent toepassen van de oefeningen ook de kwaliteit van leven toeneemt.

Docent: drs. Tineke Zeelenberg-Meuleman, pedagoog/onderwijskundige.

Kosten: De totaalprijs voor de cursus is € 120. Dit bedrag dient u van tevoren te voldoen. Dat kan per overschrijving op bankrekening NL29ABNA0592839982 ten name van Zeelenberg Enschede.
Wanneer er sprake is van werkgerelateerde problematiek kunt u vragen of de werkgever de training (gedeeltelijk) wil vergoeden.
Inbegrepen zijn twee cd's, cursusmaterialen en koffie/thee.
Voor ex-deelnemers van de trainingen bij Zeelenberg Psychotherapie wordt de mogelijkheid geboden om na afloop van de cursus begeleiding te krijgen in de vorm van opfrisavonden/updates.

U kunt zich aanmelden voor de de cursus in 2017 middels het onderstaande formulier.

Aanmeldingsformulier in Word (kunt u invullen en terugmailen als worddocument)