Literatuur

Bhante Henepola Gunaratana. Meditatie in alle eenvoud.  Haarlem, Altamira-Becht.

Brantley, Jeffrey, Angst beheersen* met aandacht; een praktische gids voor het beheersen* van angst, fobieen en paniek, (2004) uitgeverij Nieuwezijds. (* nb het woord beheersen is ongelukkig gekozen in de Nederlandse vertaling - het gaat niet om beheersen bij aandachtgerichtheid! - Engelse titel: "Calming your anxious mind" - WZ)

Goldstein, Joseph; Vipassana, Inzichtmeditatie als pad tot bevrijding. Asoka. isbn 90 5670 047 2 . Een zeer helder geschreven boek, waarin achtergronden van de meditatie staan beschreven.

Kabat-Zinn, Jon, Handboek meditatief ontspannen. Haarlem, Altamira-Becht, effectief programma voor het bevrijden van pijn en stress; Altamira Becht; isbn 90 230 1044 2. In dit boek staat het hele stress reductie programma beschreven, waarop de methode is gebaseerd.

Krishnamurti on meditation

Mindfulness In Plain English

Segal, Z.V., Williams, J.M.G. & Teasdale, J.D., (2004). Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie.: een nieuwe methode om terugval te voorkomen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Williams, M., Teasdale, J., Segal, Z. en Kabat-Zinn, J., Mindfulness en bevrijding van depressie; Uitgeverij Nieuwezijds (2007); vertaling van The Mindful Way Through Depression, The Guilford Press (2007)