MBCT - Mindfulness in de psychotherapie

'Mindfulness' in therapie is het toepassen van meditatie-technieken door psychologen e.a. in de vorm van een gestructureerde training.
Het resultaat van het toepassen van deze technieken is dat cliënten met (chronische) psychische en/of lichamelijke klachten automatische reactie-patronen loslaten:
ze leren zich bewust worden van de automatische piloot en leren over te stappen op bewust waarnemen en handelen.

MBCT kan aan individuele cliënten - die meerdere depressies hebben gehad of cliënten die veel last hebben van piekeren of angsten - worden gegeven, maar wordt bij voorkeur als groepscursus aangeboden en bestaat uit:
- vier dagdelen van drie uur (en follow-up bijeenkomsten in de vorm van updates)
- het doen van oefeningen staat centraal (ongeveer drie kwartier huiswerk per dag)
Maximum aantal deelnemers: 8

In de training komende verschillende cognitieve en gedragstherapeutische interventies aan de orde: psycho-educatie en oefeningen rondom de aard van het denken, registratie van cognities rond (on)prettige gebeurtenissen, het leren herkennen van negatieve gedachten, signalen van een dreigende depressie en angsten, het invoeren van plezierige activiteiten en het maken van een terugvalpreventieplan.
Het streven is dat deelnemers na de training mindfulness in hun leven integreren.

Klinisch wetenschappelijk onderzoek heeft de effectiviteit van deze methode aangetoond.
De training kan derhalve worden gezien als een evidence based hulpmiddel in de psychotherapie/ psychologische zorg.

Literatuur:
Segal, Z.V., Williams, J.M.G. & Teasdale, J.D., (2004). Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie.: een nieuwe methode om terugval te voorkomen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
Brantley, J., (2004). Angst beheersen met aandacht, een praktische gids voor het beheersen van angst, fobieën en paniek. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.