Mindfulness

Mindfulness, in het Nederlands aangeduid met aandachtgerichtheid , is het centrale begrip in de Mindfulness Based Cognitive Therapy [MBCT] .
Het is bewust je aandacht ergens op richten, waarbij je in het hier en nu blijft en niet oordeelt over wat je waarneemt.
De oorsprong van het begrip komt uit het Sanskriet van het woord vipassana.
Vipassana is een uit de Boeddhistische traditie afkomstige vorm van meditatie en betekent letterlijk: de dingen zien zoals ze werkelijk zijn.

Al geruime tijd wordt mindfulness als psychologische interventie toegepast in de vorm van meditatie-oefeningen bij stresshantering en als onderdeel van de Cognitieve Gedragstherapie.

John Kabat-Zinn, ontwikkelde vanaf 1970 Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), een oefenprogramma voor patiënten met chronische klachten (pijn, kanker, psoriasis), dat momenteel in veel ziekenhuizen in de Verenigde Staten wordt aangeboden als ondersteunende therapie.
Het resultaat van het toepassen ervan is dat cliënten met (chronische) psychische en/of lichamelijke klachten leren automatische reactie-patronen te doorbreken.

De Mindfulness-Based Cognitive Therapy is vanaf 1992 door Segal, Teasdale en Williams in Canada en Engeland ontwikkeld als methode voor terugvalpreventie bij recidiverende depressies.
Veel van de meditatie- en andere aandachtoefeningen in de MBCT zijn overgenomen uit de MBSR.